STREDISKÁ:

PODNIKATEĽSKÉ STREDISKO KOŠICE RAMPOVÁ

Adresa:
 • Rampová 3
 • 040 01 Košice
 
Tel.:
 • 055/ 633 48 73
 
Mobil:
 • 0903 609 239 - obchod
 
E-mail:
 • pskosice@paskosice.sk
 
Info:
Administratívna budova, celková výmera viac ako 40 tis. m2, spevnená skladovacia plocha.

predaj:
 • pevných uhoľných palív, pilinových Ekobrikiet 10 kg balenie
 • pieskov a štrkov, kameniva
 • stavebných materiálov

iné skužby:
 • prenájom plôch, nebytových priestorov,  vozidiel a mechanizmov
 • váženie
 • možnosť využitia koľajovej vlečky
 • výkladka, nákladka

PODNIKATEĽSKÉ STREDISKO KOŠICE RAMPOVÁ

Podnikateľské stredisko Prešov

Adresa:
 • Bardejovská 38
 • 080 06 Prešov
 
Tel.:
 • 051/ 776 41 41
 
Mobil:
 • 0903 606 898
 • 0903 609 113
 
E-mail:
 
Info:
Administratívna budova, celková výmera viac ako 38 tis. m2, spevnená skladovacia plocha. 
predaj:
pevných uhoľných palív, EKO brikiet    nájdete TU
piesky, štrky, kamenivo, ozdobné kamenivo    nájdete TU
stavebných materiálov     nájdete TU
nákup a predaj motorovej nafty
mazív, motorových, hydraulických a prevodových olejov značky Madit
autokozmetiky
nalievaného (sudového) oleja (M6AD, M7AD, MEXTRA, PP80, ALYCOL)
 
Iné služby:
umývanie osobných vozidiel a služby spojené s prevádzkou autoumyvárky
umývanie dodávkových vozidiel
prenájom plôch, nebytových priestorov, vozidiel a mechanizmov
nákladka a výkladka
možnosť využitia koľajovej vlečky

Podnikateľské stredisko Prešov

podnikateľské stredisko Rožňava

Adresa:
 • Šafárikova 150
 • 048 01 Rožňava
 
Tel.:
 • 058 / 788 14 46<