ČIERNE UHLIE. Nakúpte za akciové ceny....len u nás na prevádzkach

ČIERNE UHLIE. Nakúpte za akciové ceny....len u nás na prevádzkach
Popis:

Čierne uhlie je druh horľavej usadenej horniny, ktorá sa používa predovšetkým ako palivo na získavanie tepla a energie. Na našich prevádzkach Vám ponúkame čierne uhlie z produkcie českých a poľských dodávateľov.

Kvalitatívne parametre

Sortiment

Zrnitosť
v mm

Výhrevnosť
Qri Pri v MJ/kg

Voda
Wrt %

Síra
Sr%

Popol
Ad %

Kocka

40 – 80

26 – 30

5 - 6,0

0,5

6,38

Orech

20 – 40

26 – 30

5 - 6,0

0,5

6,38

NEZÁVÄZNÝ DOPYT >

KONTAKT >